Blúzy ang


Vážení zákazníci,

Zákazníci, ktorí sa nenájdu v uvedených veľkostiach nás môžu kontaktovať emailom s tým, že predajná cena a termín dodania britských rovnošiat typu Battledress budú ponúknuté individuálne s ohľadom na individuálne miery človeka, pracovný čas práve prebiehajúcej výroby regulárnych odevov, predpokladaný čas výroby odevov na mieru a iné nuansy. V takýchto prípadoch bude predajná cena závisieť od náročnosti krajčírskej práce a od spotreby materiálu. Platba bude možné len bankovým prevodom. Týmto opatrením chceme zvýšiť proces výroby odevov v regulárnych veľkostiach, keďže väčšina zákazníkov (cca 90%), ktorí si objednali odevy v regulárnych veľkostiach bola v neprijateľnej nevýhode voči tím zákazníkom, ktorí si objednali odevy šité na mieru.

Ďakujem za pochopenie. VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

S ohľadom na strih našich blúz a nohavíc súpravy battledress uvádzame, že tieto boli presťahované zo spoločnosti Panther-Store v rovnakom a nezmenenom stave, ako boli používané do leta roku 2019 priamo touto spoločnosťou. Napriek tomu sme ich porovnali so skutočnými a originálnymi blúzami a nohavicami obidvoch hlavných vzorov a neskoršej modifikácie špecifikácie vzoru serge britských battledress súprav z obdobia II. svetovej vojny a odhalili sme niekoľko strihových rozdielov. Taktiež niektorí naši zákazníci a priatelia nám asistovali a pomohli nám v tejto záležitosti, a to formou zdieľania ich stanovísk a názorov. Malé rozdiely boli zistené vo veci umiestnenia a prišitia zadného vrecka nohavíc, v súvislosti s rozmermi a umiestnením vreciek pre obväz a hlavných vreciek obidvoch sár nohavíc, vo veci rozmerov otvorov bočných vreciek nohavíc, atď. Na blúzach sme našli najviac rozdielov v tvare náprsných vreciek a v miestach ich umiestnenia, odlišné typy textilných pútok, niekoľko variácií praciek, učených na uchytenie a zaistenie textilného opasku blúzy, etc. Keďže nie sme schopní implementovať všetky rozdiely z každej jednej blúzy, či nohavíc súpravy battledress, ktoré máme v našej zbierke, alebo pochádzajú a boli prezentované v rámci osobnej zbierky našich zákazníkov alebo priateľov, vybrali sme si "zlatú strednú cestu" a implementovali sme všetky pripomienky a odporúčania, ktoré boli nami vyhodnotené, ako opodstatnené a tieto boli zvyčajne videné na blúzach a nohaviciach britskej súpravy battledress používanej v priebehu II. svetovej vojny. Nakoniec musíme povedať, že medzi výrobcami z Veľkej Británie počas II. svetovej vojny boli zaznamenaných niekoľko menej či viac rozdielov a tieto musia byť nami brané do úvahy.