Uterák sovietsky

V rámci tejto položky Vám ponúkame povojnový originál sovietskeho uteráku. Tento uterák je z rovnakého materiálu a má rovnaký vzhľad, ako jeho vojnový predchodca. Sovietske uteráky sa k útvarom RKKA dodávali vo valcoch a následne z týchto valcov uterákovej textílie sa odrezávali jednotlivé uteráky, ktoré sa odovzdávali intendanciou konkrétnym vojakom. Rovnaké uteráky používali aj vojaci čs. voj. jednotiek v ZSSR.

Zvolte si variantu:

9,00 €