Prilby, resp. kukly tankistické sovietske

V rámci tejto položky Vám ponúkame dva varianty kvalitnej repliky tankistickej prilby, resp. kukly sovietskej výroby vzor 1936, a to skoršieho a neskoršieho výrobného prevedenia. Tieto kukly boli používané príslušníkmi predzvedného oddielu (osádky obrnených vozidiel a motocyklov), tankistami 1. čs. sam. tankovej brigády v ZSSR a osádkami obrnených vozidiel a motocyklov so sajdkárou, akými boli BA-64, Brencarrier a motocykel M72, ktoré boli pridelené k jednotlivým brigádam.

Rozmer prilby, resp. kukly je univerzálny a je vhodný pre zákazníkom s obvodom hlavy od 57cm do 60cm. Tieto rozmery zodpovedajú sovietskemu vojnovému rozmeru prilby tankistickej, resp. kukly tankistickej označenej veľkosťou ROST 3.

Zvolte si variantu:

65,00 €