Pracka československá

Opäť v predaji!

Nami ponúkaná pracka československá je vyrobená buď z mosadzného plechu alebo z mosadzného plechu s poniklovanou lícnou stranou pracky, ktorej obidva varianty obsahujú vyrazený, plastický reliéf malého československého štátneho znaku. V súčasnosti na trhu len s námahou nájdete lepšie spracovanú repliku originálnej pracky československej, ako tú ktorú ponúkame v rámci tejto položky nášho E-shopu.

Zvolte si variantu:

30,00 €

K tomuto produktu odporúčame zakúpiť


Historické okienko a detailný opis produktu

Pôvodná pracka československá bola z väčšej časti vyrobená z mosadzného plechu žltej farby, hrúbky 1,35mm a typologicky vychádzala zo spony vyrábanej pre VMF. Na lícnej strane pracky bol vyrazený malý československý štátny znak a na celom povrchu pracky bola nanesená tenká vrstva striebra. Takto postriebrená pracka, s odstupom času, po pôsobení vonkajších vplyvov zoxidovala, čím jej povrch stratil lesk a získal matný odtieň a na niektorých miestach sa dokonca objavili aj matné čierne fľaky. Intenzívnym používaním pracky sa však tenká vrstva striebra postupne zredukovala a niekedy takmer stratila a aj preto sa niektoré z nich začali ošetrovať viacej trvácnejším chemickým morením (černením). Pracka bola široká 79mm a vysoká 50mm, s celkovou hmotnosťou 63g. Pri procese vyrážania malého československého štátneho znaku sa pracka mierne zaoblila. Na rubnej strane pracky sa nachádzali dva valcovité kovové drôty priemeru 3,6mm, v tvare do šírky roztiahnutého písmena "U", ktorých voľné konce boli tesne za sebou priletované k rubnej strane pracky a vytvárali prichytávací mechanizmus opasku. Opasok sa k pracke prichytával tak, že jeho pravý voľný koniec sa prevliekol otvormi prichytávacieho mechanizmu a jeho následným protipohybom sa dosiahlo zaistenie a aj nastavenie požadovanej dĺžky opasku. Na druhom konci rubnej strany pracky, vo vzdialenosti 15mm od jej ľavého vertikálneho okraja bol priletovaný kovový hák šírky 16mm so zaobleným koncom (samec), ktorý sa zapínal do kovového očka zapínacieho komponentu, umiestnenom na československom opasku (samica). 

Prvé pracky československého vzoru vyrobené v ZSSR boli intendancii ČVJ dodané dňa 19. decembra 1943, na základe poukazu č. 3.023, v celkom počte 6.898ks. Do konca marca 1944 československá intendancia prevzala od sovietskych orgánov celkom 8.373ks praciek československého vzoru. V rámci ČVJ sa tiež používali pracky, ktoré neobsahovali nanesenú vrstvu striebra a boli len mosadzné.