Rogatywka polowa wz. 43 tzw. „konfederatka”

Rogatywka polowa wz. 43 wykonana została w oparciu o egzemplarz znajdujący się w naszych zbiorach. Zachowana rogatywka została wyprodukowana przez fabrykę Krasnyj Vojin w Moskwie z dostarczanego w ramach umowy Lend-Lease materiału gabardynowego. Materiał gabardynowy użyty do produkcji repliki został odtworzony na zamówienie WPGCE, zachowując wszystkie parametry epokowe. Rogatywka szyta jest również naturalnymi nićmi bawełnianymi. W replice zachowując dbałość o szczegóły, zastosowano również charakterystyczny potnik, wywietrzniki oraz ich wewnętrzną osłonę.

Gabardynowa rogatywka była powszechnie używana zarówno przez szeregowych, podoficerów oraz oficerów wszystkich formacji Wojska Polskiego na wschodzie.

Orzełek na rogatywkę sprzedawany jest oddzielnie!

Wybierz wariant:

44,00 €