Evidenčné číslo

Evidenčné číslo, resp. osobná známka alebo lvíček používaný vojakmi čs. voj. jednotiek v ZSSR. 

Zvolte si variantu:

10,00 €