Dištinkčné hviezdičky čs. vzoru

V rámci tejto položky Vám ponúkame dištinkčné hviezdičky československého vzoru pre rotmajstrov, vyrobené z bieleho kovu a pre dôstojníkov, vyrobené z kovu žltého.

Dištinkčné hviezdičky sú vernou replikou hviezdičiek vyrábaných pre ČVJ v ZSSR a sú veľké 22mm.

Zvolte si variantu:

4,50 €