Československé vojenské jednotky v ZSSR - výstroj, ľahká pechotná výzbroj a iný intendančný materiál: I. a II. časť

Predpredaj do 28.10.2021, resp. do vypredania zásob (zostáva už len 54 ks).

Prečítajte si celý text až do konca. Je to dôležité!

Platba len prevodom, a to na účet autora. Pri zostavovaní objednávky sa v obslužnom systéme tejto stránky objaví možnosť platby "Only for book selling-bankový prevod za "Čs. voj. jednotky v ZSSR", ktorú je nutné pri objednávaní diela zvoliť. V praxi to znamená, že nie je nutné klikať na inú platobnú metódu, keďže je to prvá z nich, ktorá je už automaticky pri tomto produkte zvolená. 

Problematiku sledovanú týmto dielom môžeme s určitosťou zaradiť medzi jednu z neprebádaných oblastí histórie československých vojenských jednotiek v ZSSR, kde doposiaľ nebola spracovaná žiadna podrobná štúdia.

V niektorých prípadoch, v rámci všeobecne známych diel zameraných najmä na opísanie bojovej cesty našej zahraničnej armády na východe, sa o ústroji a ďalšom intendančnom materiály objavilo len veľmi málo informácií, ktoré však z dôvodu svojho zamerania, nemohli poskytnúť komplexný pohľad na problematiku sledovanú týmto dielom. Práve z tohto dôvodu vznikla táto dvojdielna publikácia, ktorá je pokusom o čiastočné zaplnenie doposiaľ bieleho miesta na mape vojenských dejín Československa.

Rozsah obidvoch častí: 360+490=850 strán. Formát: šírka 230 mm x výška 300 mm. Náklad 500 kusov dvojkníh. Autor: Roman Moravec (samovydavateľ).

Predpredaj: od 8.9. do 28.10.2021 (priebeh Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944), alebo do vypredania 200 ks kníh.

Predajná cena 77,- EUR, ktorá je platná pri príležitosti 77. výročia uvedenej operácie a do predpredaja smeruje len 200 kusov dvojpublikácie. Každá z nich bude opatrená venovaním autora. Po ukončení predpredaja bude bežná predajná cena dvojpublikácie 97,- EUR.

Tlač: november 2021. Distribúcia: december 2021.

Publikácia sa vydáva vlastným nákladom, t.j. ide o selfpublishing a eshop Roman Moravec - WPG Central Europe poskytuje len online platformu pre predaj diela. Autor Roman Moravec, fyzická osoba-nepodnikateľ je v pozícii samovydavateľa a môže vydať svoju knihu v rámci tzv. slobodného povolania. Tento postup sa uplatní vtedy, ak spravidla autor napíše jednu knihu, ktorú aj sám vydá (teda keď nejde o sústavnú činnosť - podnikanie). Napísanie a vydanie knihy na vlastné náklady (konkrétne využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich pôvodcami vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel na vlastné náklady) sa totižto podľa živnostenského zákona nepovažuje za živnosť a teda na účely jednorazového vydania knihy nie je nutné získanie živnostenského oprávnenia, čo vyplýva zo stanoviska riaditeľa odboru živnostenského podnikania na Ministerstve vnútra SR.

Zvolte si variantu:

77,00 € 97,00 €
Please select variants first