Československé vojenské jednotky v ZSSR - výstroj, ľahká pechotná výzbroj a iný intendančný materiál: I. a II. časť

PLATBA LEN PREVODOM-čítaj info ku knihe!

Prečítajte si celý text až do konca. Je to dôležité!

Posledné kusy! (info ku dňu 19.4.2023)

Platba len prevodom, a to na účet autora. Pri zostavovaní objednávky sa v obslužnom systéme tejto stránky objaví možnosť platby "Book selling only-bankový prevod za knihu "Čs. voj. jednotky v ZSSR", ktorú je nutné pri objednávaní diela zvoliť. V praxi to znamená, že nie je nutné klikať na inú platobnú metódu, keďže je to prvá z nich, ktorá je už automaticky pri tomto produkte zvolená. 

Problematiku sledovanú týmto dielom môžeme s určitosťou zaradiť medzi jednu z neprebádaných oblastí histórie československých vojenských jednotiek v ZSSR, kde doposiaľ nebola spracovaná žiadna podrobná štúdia.

V niektorých prípadoch, v rámci všeobecne známych diel zameraných najmä na opísanie bojovej cesty našej zahraničnej armády na východe, sa o ústroji a ďalšom intendančnom materiály objavilo len veľmi málo informácií, ktoré však z dôvodu svojho zamerania, nemohli poskytnúť komplexný pohľad na problematiku sledovanú týmto dielom. Práve z tohto dôvodu vznikla táto dvojdielna publikácia, ktorá je pokusom o čiastočné zaplnenie doposiaľ bieleho miesta na mape vojenských dejín Československa.

Rozsah obidvoch častí: 775 strán. Formát: šírka 230 mm x výška 300 mm. Náklad 500 kusov dvojkníh. Autor: Roman Moravec (samovydavateľ).

Tlač: november 2021. Distribúcia: december 2021.

Publikácia sa vydáva vlastným nákladom, t.j. ide o selfpublishing a eshop Roman Moravec - WPG Central Europe poskytuje len online platformu pre predaj diela. Autor Roman Moravec, fyzická osoba-nepodnikateľ je v pozícii samovydavateľa a môže vydať svoju knihu v rámci tzv. slobodného povolania. Tento postup sa uplatní vtedy, ak spravidla autor napíše jednu knihu, ktorú aj sám vydá (teda keď nejde o sústavnú činnosť - podnikanie). Napísanie a vydanie knihy na vlastné náklady (konkrétne využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich pôvodcami vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel na vlastné náklady) sa totižto podľa živnostenského zákona nepovažuje za živnosť a teda na účely jednorazového vydania knihy nie je nutné získanie živnostenského oprávnenia, čo vyplýva zo stanoviska riaditeľa odboru živnostenského podnikania na Ministerstve vnútra SR.

Zvolte si variantu:

97,00 €