NOVINKY


Doplatok za obšitie náplecníkov

V rámci tejto položky Vám ponúkame službu, ktorú si môžete zakúpiť (doplatiť) v prípade, ak si hodláte objednať akúkoľvek blúzu československú z našej ponuky a radi by ste mali obšité náplecníky vo farbe zbrane alebo služby. Podľa československých smerníc a predpisov platných pre československé zahraničné vojenské jednotky, špeciálne pre čs. voj. jednotky v ZSSR obšitie, t.j. lem náplecníkov blúz bol zavedený od 1. septembra 1944 pri všetkých hodnostiach, a to pri poľnej, ako aj vychádzkovej rovnošate. Vojaci mužstva dokonca mali na náplecníkoch nosiť aj 2cm široké textilné pásiky vo farbe zbrane alebo služby s tým, že táto úprava už platila od 23. decembra 1941. V každom prípade je potrebné uviesť, že pri čs. voj. jednotkách v ZSSR sa obšitie náplecníkov, či už ich olemovaním alebo použitím 2cm širokého textilného pásika, alebo použitím obidvoch týchto riešení naraz, začalo objavovať až od leta 1944 a vo veľkej miere sa rozšírilo až v roku 1945, kedy 1. ČSAZ už operoval na území vlasti. Obšitie náplecníkov sa zväčša používalo na blúzach československých, ale neskôr sa začalo objavovať aj na blúzach anglických, či dokonca ojedinele aj na plášťoch. Obšitie náplecníkov realizujeme za použitia paspulky alebo páru 2cm širokých textilných pásikov (len mužstvo), alebo obidvoch týchto riešení naraz, a to v nasledujúcich farbách zbrane, resp. služby: · tmavočervená (čerešňová červená): pechota a útočná vozba, · malinová: pechota a útočná vozba, · svetločervená (šarlátová červená): delostrelectvo, · žltá (chrómovo žltá): jazdectvo, · svetlomodrá: letectvo a paradesantné vojsko, · modrá - hospodárska služba, · čierna - zdravotnícka služba, - karmínová červená - dôstojníci generálneho štábu a generáli.

15,00 €

Doplatok za otvorený golier, tzv. rozhalenku

V rámci tejto položky Vám ponúkame službu, ktorú si môžete zakúpiť (doplatiť) v prípade, ak si hodláte objednať blúzu súkennú československú s otvoreným golierom, tzv. rozhalenkou. Podľa československých smerníc a predpisov platných pre československé zahraničné vojenské jednotky mohli blúzu s rozhalenkou používať ašpiranti, rotmajstri, dôstojníci a ženy. V prípade čs. voj. jednotiek v ZSSR však boli zaznamenané aj prípady, že svoje blúzy si s rozhalenkou vybavovali aj poddôstojníci. Použitie rozhalenky na blúze súkennej československej, ktorá bola určená pre mužstvo, bolo zaznamenané najmä v poľných podmienkach, a to v prípade ašpirantov, rotmajstrov a nižších dôstojníkov. V prípade rotmajstrov budú pôvodné nafarbené gombíky čs. vzoru nahradené gombíkmi z kovu bielej farby a pri dôstojníkoch budú nafarbené gombíky čs. vzoru nahradené gombíkmi z kovu žltej farby. V prípade ašpirantov a žien v hodnostiach mužstva budú na blúze ponechané pôvodné nafarbené gombíky čs. vzoru. Z tohto dôvodu si pri tejto položke vyberte niektorý z ponúkaných variantov, t.j. na aký účel hodláte blúzu použiť, a to či pôjde o blúzu pre ašpiranta alebo ženu, alebo pre rotmajstra, resp. dôstojníka.  

10,00 €

Nohavice súkenné anglické-ekonomické (Battledress Trousers, 1940 Pattern)

Pri výbere veľkosti rovnošaty sa riaďte tabuľkami konfekčných veľkostí, ktoré sa týkajú blúz a nohavíc rovnošaty britskej súpravy Battledress. Tabuľky sa nachádzajú v sekcii "Veľkosti a formulár" tejto webovej stránky. V prípade, ak potrebujete odlišnú veľkosť blúzy alebo nohavíc, kľudne nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo prostredníctvom telefónu. V takomto prípade bude predajná cena stanovená individuálne na základe vzájomnej dohody. Po ukončení výroby Panther-Store britských Battledress blúz a nohavíc sme úspešne presunuli originálne materiály a dizajny, ktoré boli používané na ich výrobu z Brna, Česka do Nemšovej, na Slovensko, aby sme uchovali dedičstvo týchto vysokokvalitných výrobkov pre reenactorov na celom svete. Vieme, že Panther-Store mal len najlepšie referencie, čo bolo samozrejme dielom veľmi osobného prístupu Davida M. k jeho zákazníkom. Dlhé obdobie sme s ním mali excelentný osobný a priateľský vzťah a hrdo sme predali tucty súčastí britských Battledress súprav. Bohužiaľ, po letnej tragédii pre rodinu všetkých reenactorov, zostali naše ruky prázdne. V tejto smutnej situácii sme nechceli nahradiť vysoko kvalitnú britskú súpravu Battledress lacnými riešeniami od mnohých známych predajcov alebo výrobcov, pretože sme si istí, že najvyššia kvalita a dobré predajné ceny sú veľmi dôležité. Konkrétne, v tejto položke ponúkame ekonomické anglické vlnené nohavice Battledress Trousers, 1940 Pattern, ktoré sa niekedy označujú aj ako 1940 Pattern (Austerity) alebo dokonca nesprávne, ako 1942 Pattern. Nohavice boli do britskej kráľovskej armády zavedené na základe Špecifikácie U/1076B zo dňa 2. januára 1943. Nohavice boli zjednodušené a všetky gombíky boli z plastu (kompozitu) vzor No. CA5377. Súčasti britskej súpravy Battledress boli pre československé vojenské jednotky v ZSSR dodávané cez Murmaňský (Archangeľský) koridor z Veľkej Británii. Tieto boli taktiež používané československými dôstojníkmi, ktorí prichádzali do ZSSR z Veľkej Británie alebo zo Stredného východu. Britská súprava Battledress, 1940 Pattern bola v ZSSR používaná od jesene 1943 až do konca II. svetovej vojny.

149,00 €

Blúza súkenná anglická-ekonomická (Battledress Blouse, 1940 Pattern)

Pri výbere veľkosti rovnošaty sa riaďte tabuľkami konfekčných veľkostí, ktoré sa týkajú blúz a nohavíc rovnošaty britskej súpravy Battledress. Tabuľky sa nachádzajú v sekcii "Veľkosti a formulár" tejto webovej stránky. V prípade, ak potrebujete odlišnú veľkosť blúzy alebo nohavíc, kľudne nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo prostredníctvom telefónu. V takomto prípade bude predajná cena stanovená individuálne na základe vzájomnej dohody. Po ukončení výroby Panther-Store britských Battledress blúz a nohavíc sme úspešne presunuli originálne materiály a dizajny, ktoré boli používané na ich výrobu z Brna, Česka do Nemšovej, na Slovensko, aby sme uchovali dedičstvo týchto vysokokvalitných výrobkov pre reenactorov na celom svete. Vieme, že Panther-Store mal len najlepšie referencie, čo bolo samozrejme dielom veľmi osobného prístupu Davida M. k jeho zákazníkom. Dlhé obdobie sme s ním mali excelentný osobný a priateľský vzťah a hrdo sme predali tucty súčastí britských Battledress súprav. Bohužiaľ, po letnej tragédii pre rodinu všetkých reenactorov, zostali naše ruky prázdne. V tejto smutnej situácii sme nechceli nahradiť vysoko kvalitnú britskú súpravu Battledress lacnými riešeniami od mnohých známych predajcov alebo výrobcov, pretože sme si istí, že najvyššia kvalita a dobré predajné ceny sú veľmi dôležité. Konkrétne, v tejto položke ponúkame ekonomickú anglickú vlnenú blúzu Battledress Blouse, 1940 Pattern, ktorá sa niekedy označuje aj ako 1940 Pattern (Austerity) alebo dokonca nesprávne, ako 1942 Pattern. Blúza bola do britskej kráľovskej armády zavedená na základe Špecifikácie U/1076B zo dňa 2. januára 1943. Blúza bola zjednodušená, dve vnútorné vrecká boli zredukované na jedno a všetky gombíky boli z plastu (kompozitu) vzor No. CA5377. Súčasti britskej súpravy Battledress boli pre československé vojenské jednotky v ZSSR dodávané cez Murmaňský (Archangeľský) koridor z Veľkej Británie. Tieto boli taktiež používané československými dôstojníkmi, ktorí prichádzali do ZSSR z Veľkej Británie alebo zo Stredného východu. Britská súprava Battledress, 1940 Pattern bola v ZSSR používaná od jesene 1943 až do konca II. svetovej vojny.

149,00 €

Nohavicová sukňa pre ženy

Nohavicová sukňa pre ženy patrila medzi špecifický výstroj, ktorý bol navrhnutý a používaný ženami poľských vojenských jednotiek v ZSSR. Zaujímavosťou v tomto smere je, že rovnakým typom nohavicovej sukne mali byť vystrojené aj ženy slúžiace v čs. voj. jednotkách v ZSSR, ale nakoniec táto požiadavka bola zmenená na dodanie vlnených sukní pre ženy. Nohavicová sukňa bola navrhnutá a skonštruovaná Janinou Broniewskou zo Zväzu poľských patriotov a mala byť použitá namiesto dovtedy používaných sovietskych rajtiek. Strih nohavicovej sukne zohľadňoval ženské potreby a umožňoval lepšie prispôsobenie sa ženám v poľných podmienkach a v oblasti hygieny. Vďaka širokej nohavicovej časti, kde dolné konce sár sa dali sťahovať bolo jednoduché nohavicovú sukňu prispôsobiť na ženy rôznej fyziognómie, čím boli viacej univerzálnejšie, ako skôr používané sovietske rajtky mužského strihu, ktoré sa používali od začiatku existencie ženských vojenských telies poľských vojenských jednotiek v ZSSR. Súbežne so štandardnými sukňami sovietskeho vzoru boli nohavicové sukne najviac používané vojačkami 1. poľského samostatného ženského práporu "Emilia Plater", ale aj ženami iných útvarov, ako napr. ženami 1. poľského samostatného spojovacie práporu. Replika nohavicovej sukne vyrobená WPG CE bola vyvzorovaná a ušitá na základe originálneho exempláru Vlastná nohavicová sukňa pre ženy bola vyrobená z prírodnej bavlnenej textílie sovietskeho pôvodu farby khaki. UVS GIU RKKA tento typ textílie zaradilo do skupiny bavlnených a ľanových textílií určených pre výrobu letných rovnošiat a označilo ju, ako "Koverkot khaki art. 436". Vlastná látka mala šírku 148cm a tkala sa z krútenej bavlnenej priadze č. 54/2 a jednonitkového útku č. 54. Textília mala plytkú diagonálnu väzbu, bola tenká a na povrchu mäkká. S ohľadom na množstvo nohavicových sukní pre ženy však nie je vylúčené, že na ich výrobu sa použili aj importné bavlnené textílie amerického pôvodu, čo evokujú dobové fotografie, na ktorých sú predmetné nohavice zachytené. Nohavicové sukne majú strih pumpiek, dolné konce ich sár obsahujú textilné tunelíky, v ktorých je natiahnutý pár textilných gúm s možnosťou nastavovania ich dĺžky. Pásec nohavicovej sukne obsahuje dva páre amerických košeľových gombíkov z svetlohnedého plastu o ktoré sa zapínajú spinky zadného dielu nohavicovej sukne a textilný prúžok (opasok) predného, sklápacieho dielu nohavicovej sukne. Tento je vedený z ľavej strany predného dielu tak, že omína driek vojačky a následne sa jeho konfekčná gombíková dierka zapína o krajný gombík amerického pôvodu, ktorý je našitý na pravej strane pásca nohavicovej sukne. Z rubnej strany predného dielu nohavicovej sukne je našité vnútorné vrecko, ktoré je vyrobené z prírodnej bavlnenej podšívky sivomodrej farby. Na boku nohavicovej sukne na nachádzajú dve priečne dotykové rázporky, kde každý je vybavený jedným okrúhlym kovovým gombíkom. Rovnaký gombík sa používa aj na zapnutie vnútorného vrecka nohavicovej sukne. Veľkosť nohavicovej sukne pre ženy ponúkame v dvoch veľkostiach, a to vo veľkosti ROST-1 a ROST-2. V tomto smere je dôležité sa oboznámiť s veľkosťami, ktoré sú uvedené v tabuľke nachádzajúcej sa v sekcii "Tabuľka a formulár" toho E-shopu.

99,00 €

Československé vojenské jednotky v ZSSR - výstroj, ľahká pechotná výzbroj a iný intendančný materiál: I. a II. časť

Problematiku sledovanú týmto dielom môžeme s určitosťou zaradiť medzi jednu z neprebádaných oblastí histórie československých vojenských jednotiek v ZSSR, kde doposiaľ nebola spracovaná žiadna podrobná štúdia. V niektorých prípadoch, v rámci všeobecne známych diel zameraných najmä na opísanie bojovej cesty našej zahraničnej armády na východe, sa o ústroji a ďalšom intendančnom materiály objavilo len veľmi málo informácií, ktoré však z dôvodu svojho zamerania, nemohli poskytnúť komplexný pohľad na problematiku sledovanú týmto dielom. Práve z tohto dôvodu vznikla táto dvojdielna publikácia, ktorá je pokusom o čiastočné zaplnenie doposiaľ bieleho miesta na mape vojenských dejín Československa. Rozsah obidvoch dielov: cca 700 strán. Formát: šírka 240mm x výška 320mm. Jazyková verzia: Slovenčina. Autor: Roman Moravec. 

0,00 €

Blúza súkenná československá

Blúza súkenná československá bola vyrobená z vlnenej textílie, ktorá nezodpovedala jej pomenovaniu, keďže jej základným materiálom nebolo vlnené súkno, ako by sa mohlo z pomenovania blúzy zdať, ale blúza bola vyrobená z vlnenej textílie amerického pôvodu, strednej gramáže, ktorá spadala do kategórie "obleková a kostýmová látka". Primárne bola určená pre mužstvo, ale po malej úprave (vytvorenie otvoreného goliera, tzv. "rozhalenky") ju do poľa s obľubou nosili aj poddôstojníci-ašpiranti, rotmajstri a nižší dôstojníci. Za existencie čs. voj. jednotiek v ZSSR boli na jej továrenskú výrobu použité len tri základné typy vlnených textílií, a to: Vlnená textília utkaná v keprovej väzbe 2/2, za použitia prírodnej vlnenej, česanej a melírovanej priadze (melange-melanž). Pôvodne americká látka mala farebný odtieň, ktorý sa v americkej armáde označoval skratkou "O.D.", čo znamenalo označovanie farebného odtieňu "Olive Drab" (nevýrazná olivovozelená farba). Blúza mala farebný odtieň O.D.3, ktorý viacmenej zodpovedal farebnému odtieňu olivovozelenej farby. Československé útvary intendancie tento typ textílie vo svojich zoznamoch označovali ako "ševiot", resp. "cheviot", čo vyplývalo z názvoslovia zavedeného UVS GIU RKKA. Vyššie opísaný typ látky patril medzi skupinu vlnených látok určených na výrobu sovietskych blúz, kiteľov a nohavíc označovanú, ako "importné vlnené textílie", členenú na ďalšie tri podskupiny, a to "diagonály", "ševioty" a "trikot". Vlastná textília bola označená, ako "Ševiot AM-2", šírky 144-149cm s farebným odtieňom svetlej farby khaki. Išlo o tenkú vlnenú textíliu typu boston, ktorá bola utkaná v keprovej väzbe 2/2 za použitia krútenej vlnenej priadze a hrubšieho merina. Ďalším typom vlnenej textílie, ktorá sa používala na výrobu čs. "súkenných" blúz bola látka s farebným odtieňom O.D.9, ktorý pripomínal farbu khaki. Tento typ textílie UVS GIU RKKA zaradilo medzi skupinu vlnených látok určených na výrobu sovietskych blúz, kiteľov a nohavíc označovanú, ako "importné vlnené textílie", členenú na ďalšie tri podskupiny, a to "diagonály", "ševioty" a "trikot". Vlastná textília bola označená, ako "Ševiot AM-4", šírky 142-145cm a mala farbu khaki. Vyrábala sa tkaním z krútenej mykanej vlnenej priadze č. 20/2, z polohrubých vlnených vlákien a z útkovej nite č. 9. Textília mala zvýšenú gramáž (520-540g na 1m2), bola utkaná v keprovej väzbe 2/2 a jej lícna strana obsahovala chlp. Na výrobu blúz čs. vzoru sa taktiež používala aj prírodná vlnená textília amerického pôvodu tmavšej zelenej farby, bola vyrobená na priemyselnom pletacom stroji, technológiou plochého pletenia, za použitia prírodnej vlnenej, česanej a melírovanej priadze (melange-melanž), čím sa dosiahla veľmi jemná a čiastočne aj pružná väzba vlnenej textílie. Československé útvary intendancie dokonca v niektorých svojich zoznamoch použili pre tento typ textílie veľmi výstižné pomenovanie, a to "elastik" alebo "elastique". Toto bolo odvodené od názvu textílie, dodávanej pre americké ozbrojené sily, ktorá sa napr. označovala ako "Cloth, Wool Elastique, O.D., 18-oz.", atď. a vyrábala sa v dvoch farebných odtieňoch, a to tmavšej zelenej farby "Olive Drab No. 32" a svetlejšej zelenej farby "Light Olive Drab No. 34". Z elastiku sa šili súčasti americkej dôstojníckej rovnošaty a rovnošaty pre kadetov amerického letectva. Pokiaľ československé útvary intendancie používali pre vyššie opísanú látku pomenovanie elastik, UVS GIU RKKA uvedený typ látky zaradilo medzi skupinu vlnených látok určených na výrobu sovietskych blúz, kiteľov a nohavíc označovanú, ako "importné vlnené textílie", členenú na ďalšie tri podskupiny, a to "diagonály", "ševioty" a "trikot". Vlastná textília bola označená, ako "Diagonaľ AM-40", mala šírku 148cm a farebný odtieň tmavej farby khaki. Textília bola upletená z krútenej vlnenej priadze vyššej gramáže č. 37/2, bola pomerne hrubá, na povrchu jemne lesklá a pri žehlení bola jemne poddajná. Napriek týmto parametrom jej jemnosť nedosahovala úrovne sovietskej vlnenej textílie typu diagonaľ art. 1408 a typu gabardin art. 1311. Ak mala textília farbený odtieň svetlej farby khaki, prípadne menej často oceľovosivej alebo modrej farby išlo o vlnenú textíliu, ktorú UVS GIU RKKA označovalo, ako "Diagonaľ AM-38". Keďže tento typ textílie sa vyznačoval výraznou diagonálnou linkou, na základe tejto skutočnosti sa medzi vojakmi RKKA s obľubou neoficiálne označoval aj ako "amerikanskyj diagonaľ" alebo niekedy aj nesprávne, ako "gabardin" (slovensky: "gabardén"). Blúzy "súkenné" československé, ktoré sa z amerického elastiku, resp. z vlnenej látky typu diagonaľ AM-40 továrensky vyrábali v ZSSR, boli primárne určené pre mužstvo a k čs. voj. jednotkám v ZSSR sa dostávali až v priebehu roka 1944 alebo až v úplnom závere II. svetovej vojny. Preložený golier blúzy bol vpredu vybavený kovovým očkom a kovovým háčikom čiernej farby, ktoré sa používali na zapnutie goliera okolo krku. Priekrčník blúzy obsahoval vešadlo z plochej prírodnej bavlnenej šnúrky sivomodrej farby. Na prednom diely blúzy boli našité dve zjednodušené prsné príklopkové vrecká, ktoré boli vybavené malými rovnošatovými gombíkmi československého vzoru priemeru 14mm, vyrobenými z kovu bielej farby, s povrchom nafarbeným sivomodrou farbou. Gombíky boli továrensky vyrobené na území ZSSR a zapínali sa do konfekčných gombíkových dierok príklopiek. Náplecné pásky tzv. "náplecníky" boli zašité do ramenných švov blúzy. Ich voľné konce sa zbiehali do špice, každý z nich obsahoval pár konfekčných gombíkových dierok a prehnutím voľných koncov obidvoch náplecníkov sa gombíkové dierky každého náplecníka vzájomne prekrývali. Do nich sa zapínal jeden malý rovnošatový gombík československého vzoru a jeden malý rovnošatový gombík sovietskeho vzoru, v obidvoch prípadoch priemeru 14mm, čím došlo k pevnému spojeniu blúzy a jej náplecníkov. Gombíky boli vyrobené z kovu bielej farby, s povrchom nafarbeným sivomodrou farbou. Pravý náplecník ešte obsahoval 10mm široké vertikálne pútko z látky blúzy, ktoré sa malo použiť v prípade predĺženia náplecníka, ak sa mal naň nasadiť valcovitý náramenníček. Tento bol používaný v československej armáde podľa 59. článku Vecného vestníka MNO, z roku 1925, v prípade, ak bolo mužstvo vyzbrojené puškou alebo karabínou. Vychádzajúc z dostupných písomných, fotografických a filmových prameňov je zrejmé, že k použitiu náramenníčkov zo strany mužstva, pôsobiaceho v rámci vojenských telies čs. voj. jednotiek v ZSSR nikdy nedošlo. Predný diel blúzy, v oblasti bokov pod pásom, ešte obsahoval dve jednoduché príklopky bez konfekčných gombíkových dierok, ktoré sa smerom dolu zbiehali do špice a zakrývali otvory dolných včlenených vreciek blúzy. Na zapínanie blúzy bolo určených šesť veľkých rovnošatových gombíkov československého vzoru priemeru 21,5mm, vyrobenými z kovu bielej farby, na povrchu nafarbeným sivomodrou farbou. Gombíky boli továrensky vyrobené na území ZSSR a zapínali sa do konfekčných gombíkových dierok ľavého polpredku blúzy. Rubná strana blúzy bola bez podšívky. Nami ponúkané varianty produktu uvedeného pod touto položkou spĺňajú všetky vyššie uvedené parametre.

149,00 €

Blúza súkenná anglická s rozhalenkou-ekonomická (Battledress Blouse, 1940 Pattern-opened collar)

V súlade s nariadeniami vydanými pre čs. voj. jednotky v ZSSR blúzy, ktoré nosili ašpiranti, rotmajstri, dôstojníci a ženy mali byť vybavené otvoreným golierom, tzv. "rozhalenkou", keďže uvedené vojenské stavovské skupiny nosili košeľu s viazankou. S ohľadom na tieto nariadenia sme pre našich zákazníkov pripravili upravený variant blúzy súkennej anglickej (Battledress Blouse, 1940 Pattern with opened collar) s otvoreným golierom. Všetky súčasti blúzy, ako vlnené súkno, bavlnená podšívka a vačkovina, plastové gombíky, nite a pracka sú kompatibilné s blúzou súkennou anglickou-ekonomickou (Battledress Blouse, 1940 Pattern).

149,00 €

    SME NA TRHU OD ROKU 2013 A VIEME ČO JE PRE VÁS TO NAJLEPŠIE

    Prevádzkujeme rodinný podnik, s množstvom skúseností v oblasti používania odevov, výstroja a iného intendačného materiálu československých a poľských vojenských jednotiek v ZSSR