NOVINKY


Nohavice súkenné anglické-neskorší variant (Battledress Trousers, Serge-late)

Pri výbere veľkosti rovnošaty sa riaďte tabuľkami konfekčných veľkostí, ktoré sa týkajú blúz a nohavíc rovnošaty britskej súpravy Battledress. Tabuľky sa nachádzajú v sekcii "Veľkosti a formulár" tejto webovej stránky. V prípade, ak potrebujete odlišnú veľkosť blúzy alebo nohavíc, kľudne nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo prostredníctvom telefónu. V takomto prípade bude predajná cena stanovená individuálne na základe vzájomnej dohody.

149,00 €

Nohavice súkenné anglické-skorší variant (Battledress Trousers, Serge-early)

Pri výbere veľkosti rovnošaty sa riaďte tabuľkami konfekčných veľkostí, ktoré sa týkajú blúz a nohavíc rovnošaty britskej súpravy Battledress. Tabuľky sa nachádzajú v sekcii "Veľkosti a formulár" tejto webovej stránky. V prípade, ak potrebujete odlišnú veľkosť blúzy alebo nohavíc, kľudne nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo prostredníctvom telefónu. V takomto prípade bude predajná cena stanovená individuálne na základe vzájomnej dohody.

149,00 €

Sovietska súprava remenia vzor 1932

Remenie je vernou replikou sovietskej súpravy remenia vzor 1932 neskoršieho výrobného prevedenia.  Súprava obsahuje: - opasok, - jeden priečny remeň, - pár  posuviek. Všetky časti opasku sú vyrobené z hovädzej kože vysokej kvality a sú vybavené kovaniami z kovu bielej farby.

90,00 €

Blúza súkenná anglická-neskorší variant (Battledress Blouse, Serge-late)

Pri výbere veľkosti rovnošaty sa riaďte tabuľkami konfekčných veľkostí, ktoré sa týkajú blúz a nohavíc rovnošaty britskej súpravy Battledress. Tabuľky sa nachádzajú v sekcii "Veľkosti a formulár" tejto webovej stránky. V prípade, ak potrebujete odlišnú veľkosť blúzy alebo nohavíc, kľudne nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo prostredníctvom telefónu. V takomto prípade bude predajná cena stanovená individuálne na základe vzájomnej dohody.

149,00 €

Košele zimné anglické (Collarless Shirt & Collar Shirt)

Košeľa zimná anglická bez goliera (Shirt, Wool Angora, Collarless) a košeľa zimná anglická s golierom (Pullover Shirt, resp. Collar Shirt) boli vyrobené z prírodnej vlnenej textílie zelenej farby alebo farby khaki, utkanej v plátnovej väzbe. Mykaná prírodná vlnená priadza, z ktorej sa textília na košele tkala, pochádzala zo srsti angorskej - mohérovej kozy, čo spôsobovalo ich nižšiu elasticitu, no mali lepšie termoizolačné vlastnosti. Veľkosť obidvoch košieľ je určená podľa obvodu krku v centimetroch (cm) a podľa výšky osoby v centimetroch (cm). Výška osoby sa určuje takto: S (short): Košeľa má kratšiu dĺžku. Vhodné pre osoby do výšky 170cm. M (medium): Košeľa má strednú dĺžku. Vhodné pre osoby do výšky 180cm. L (long): Košeľa má dlhšiu dĺžku. Vhodné pre osoby s výškou nad 180cm. Explanatory notes: Farba - Color Obvod krku - Neck´s circumference Výška osoby - Person´s height Hmotnosť - Product´s weight

70,00 €

Blúza súkenná anglická-skorší variant (Battledress Blouse, Serge-early)

Pri výbere veľkosti rovnošaty sa riaďte tabuľkami konfekčných veľkostí, ktoré sa týkajú blúz a nohavíc rovnošaty britskej súpravy Battledress. Tabuľky sa nachádzajú v sekcii "Veľkosti a formulár" tejto webovej stránky. V prípade, ak potrebujete odlišnú veľkosť blúzy alebo nohavíc, kľudne nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo prostredníctvom telefónu. V takomto prípade bude predajná cena stanovená individuálne na základe vzájomnej dohody.

149,00 €

Britský parašutný odznak (British Parachutist Wings)

Britský parašutný odznak (British Parachutist Wings, resp. Parachute Qualification Badge alebo British Parachute Badge) bol do britskej armády zavedený v čase formovania prvých parašutných (výsadkových) jednotiek, a to na základe Army Council Instruction (ACI) No. 1274 (Award of Parachute Badge) zo dňa 28. decembra 1940. Na území ZSSR sa začal na rovnošatách vojenských osôb čs. voj. jednotiek v ZSSR používať na prelome rokov 1943/1944 a na Východe zostal v používaní až do konca II. svetovej vojny. 

10,00 €

Doplatok za obšitie náplecníkov

V rámci tejto položky Vám ponúkame službu, ktorú si môžete zakúpiť (doplatiť) v prípade, ak si hodláte objednať akúkoľvek blúzu československú z našej ponuky a radi by ste mali obšité náplecníky vo farbe zbrane alebo služby. Podľa československých smerníc a predpisov platných pre československé zahraničné vojenské jednotky, špeciálne pre čs. voj. jednotky v ZSSR obšitie, t.j. lem náplecníkov blúz bol zavedený od 1. septembra 1944 pri všetkých hodnostiach, a to pri poľnej, ako aj vychádzkovej rovnošate. Vojaci mužstva dokonca mali na náplecníkoch nosiť aj 2cm široké textilné pásiky vo farbe zbrane alebo služby s tým, že táto úprava už platila od 23. decembra 1941. V každom prípade je potrebné uviesť, že pri čs. voj. jednotkách v ZSSR sa obšitie náplecníkov, či už ich olemovaním alebo použitím 2cm širokého textilného pásika, alebo použitím obidvoch týchto riešení naraz, začalo objavovať až od leta 1944 a vo veľkej miere sa rozšírilo až v roku 1945, kedy 1. ČSAZ už operoval na území vlasti. Obšitie náplecníkov sa zväčša používalo na blúzach československých, ale neskôr sa začalo objavovať aj na blúzach anglických, či dokonca ojedinele aj na plášťoch. Obšitie náplecníkov realizujeme za použitia paspulky alebo páru 2cm širokých textilných pásikov (len mužstvo), alebo obidvoch týchto riešení naraz, a to v nasledujúcich farbách zbrane, resp. služby: · tmavočervená (čerešňová červená): pechota a útočná vozba, · malinová: pechota a útočná vozba, · svetločervená (šarlátová červená): delostrelectvo, · žltá (chrómovo žltá): jazdectvo, · svetlomodrá: letectvo a paradesantné vojsko, · modrá - hospodárska služba, · čierna - zdravotnícka služba, - karmínová červená - dôstojníci generálneho štábu a generáli.

15,00 €

Doplatok za otvorený golier, tzv. rozhalenku

V rámci tejto položky Vám ponúkame službu, ktorú si môžete zakúpiť (doplatiť) v prípade, ak si hodláte objednať blúzu súkennú československú s otvoreným golierom, tzv. rozhalenkou. Podľa československých smerníc a predpisov platných pre československé zahraničné vojenské jednotky mohli blúzu s rozhalenkou používať ašpiranti, rotmajstri, dôstojníci a ženy. V prípade čs. voj. jednotiek v ZSSR však boli zaznamenané aj prípady, že svoje blúzy si s rozhalenkou vybavovali aj poddôstojníci. Použitie rozhalenky na blúze súkennej československej, ktorá bola určená pre mužstvo, bolo zaznamenané najmä v poľných podmienkach, a to v prípade ašpirantov, rotmajstrov a nižších dôstojníkov. V prípade rotmajstrov budú pôvodné nafarbené gombíky čs. vzoru nahradené gombíkmi z kovu bielej farby a pri dôstojníkoch budú nafarbené gombíky čs. vzoru nahradené gombíkmi z kovu žltej farby. V prípade ašpirantov a žien v hodnostiach mužstva budú na blúze ponechané pôvodné nafarbené gombíky čs. vzoru. Z tohto dôvodu si pri tejto položke vyberte niektorý z ponúkaných variantov, t.j. na aký účel hodláte blúzu použiť, a to či pôjde o blúzu pre ašpiranta alebo ženu, alebo pre rotmajstra, resp. dôstojníka.  

10,00 €

Blúza súkenná československá

Blúza súkenná československá je vyrobená z vlnenej textílie, ktorá nezodpovedá jej pomenovaniu, keďže jej základným materiálom nie je vlnené súkno, ako by sa mohlo z pomenovania blúzy zdať, ale blúza je vyrobená z vlnenej textílie amerického pôvodu, strednej gramáže, ktorá spadá do kategórie "obleková a kostýmová látka". 

149,00 €

Československé vojenské jednotky v ZSSR - výstroj, ľahká pechotná výzbroj a iný intendančný materiál: I. a II. časť

Problematiku sledovanú týmto dielom môžeme s určitosťou zaradiť medzi jednu z neprebádaných oblastí histórie československých vojenských jednotiek v ZSSR, kde doposiaľ nebola spracovaná žiadna podrobná štúdia. V niektorých prípadoch, v rámci všeobecne známych diel zameraných najmä na opísanie bojovej cesty našej zahraničnej armády na východe, sa o ústroji a ďalšom intendančnom materiály objavilo len veľmi málo informácií, ktoré však z dôvodu svojho zamerania, nemohli poskytnúť komplexný pohľad na problematiku sledovanú týmto dielom. Práve z tohto dôvodu vznikla táto dvojdielna publikácia, ktorá je pokusom o čiastočné zaplnenie doposiaľ bieleho miesta na mape vojenských dejín Československa. Rozsah obidvoch dielov: cca 750 strán. Formát: šírka 240mm x výška 320mm. Jazyková verzia: Slovenčina. Autor: Roman Moravec. 

0,00 €

    SME NA TRHU OD ROKU 2013 A VIEME ČO JE PRE VÁS TO NAJLEPŠIE

    Prevádzkujeme rodinný podnik, s množstvom skúseností v oblasti používania odevov, výstroja a iného intendačného materiálu československých a poľských vojenských jednotiek v ZSSR